De Stichting Studenten Activiteiten (SSA) is de overkoepelende studentenorganisatie van de Hanzehogeschool Groningen (HG) en is opgericht in 1994 tijdens de fusie van de Rijkshogeschool en de Hanzehogeschool Groningen. Inmiddels, 25 jaar later, is de stichting welbekend onder de Hanzehogeschool Groningen en alle studentenorganisaties. Er vallen in totaal 37 HG-studentenorganisaties onder de SSA.

De SSA heeft als overkoepelende organisatie van de HG-studentenorganisaties een inspirerende voorbeeldfunctie voor het uitvoerbaar maken van haar vier kernwaarden. De vier kernwaarden die bij de SSA centraal staan zijn: ondersteunen, verbinden, behartigen en inspireren.

 ‘De SSA ondersteunt, verbindt, behartigt en inspireert.’

Verbindt door de HG-studentenorganisaties met elkaar en haar externe partijen in contact te brengen.

Ondersteunt door middel van het aanbieden van financiële ondersteuning, workshops en het richten op aandachtspunten van de HG-studentenorganisaties.

Behartigt door de belangen van de HG-studentenorganisaties zo goed mogelijk te vervullen.

Inspireert door haar innovaties en ontwikkelingen vanuit de HG te delen met de betrokken partijen van de SSA.

 

Om dit alles te kunnen verwezenlijken heeft de SSA veel contact binnen de HG met het College van Bestuur, Studentenzaken, de Deans, de teamleiders, het Facilitair Bedrijf en nog veel meer afdelingen en personen. Daarnaast onderhoudt de SSA contact met verscheidene externe partijen. Dit zijn organisaties die niet zozeer verbonden aan de HG zijn. Door het verbinden van deze partijen met de HG zorgt de SSA er voor dat er bruikbare kennis en ervaring uitgewisseld kan worden. 

Jaarlijks worden deze taken uitgevoerd door vijf bestuurders die student zijn aan de Hanzehogeschool Groningen. Vijf studenten uit verschillende richtingen gaan onder toeziend oog van de Raad van Toezicht, de Commissie van Advies en de HG aan de slag. 

 Raad van Toezicht

 • Voorzitter: Linda Kies
 • Secretaris: Maja Pavić
 • Penningmeester: Mart van Keulen

Oud besturen

 

Bestuur '20 - '21

 • Voorzitter: Lieke Luikens
 • Secretaris: Elisa Wijngaard
 • Penningmeester: Jelle Spoor
 • Intern coördinator: Fran den Rooijen
 • Extern coördinator: Fleur Panhuis

Bestuur '19 - ' 20 

 • Voorzitter: Gerhard Kruiger
 • Vicevoorzitter: Eva Verwij
 • Secretaris: Maja Pavić
 • Penningmeester: Huub Danker
 • Intern coördinator: Matisse de Boer
 • Extern coördinator: Yoeri Delfstra

Bestuur '18 - '19

 

 • Voorzitter: Daniël Visser
 • Secretaris: Jenna Elzinga
 • Penningmeester: Dion Sietsma
 • Intern coördinator: Kay Peters (tot maart 2019)
 • Extern coördinator: Ties Wertheim Salomonson

 

Bestuur '17 - '18 

 • Voorzitter: Melissa van den Bovenkamp
 • Vicevoorzitter: Jordi Verhoeven
 • Secretaris: Maartje Hintzen
 • Penningmeester: Hannah Zantinge (tot maart 2018)
 • Penningmeester: Jordi Verhoeven (vanaf maart 2018)
 • Intern coördinator: Sander Klamer
 • Extern coördinator: Ingeborg de Roos

 

Bestuur ’16 – ‘17

 • Voorzitter: Hielke Fokkinga
 • Secretaris: Ilse Pott
 • Penningmeester: Oneill Thenu
 • Intern coördinator: Femke Drent (tot mei 2017)
 • Extern coördinator: Tijmen Koppers

 

Bestuur ’15 – ‘16

 • Voorzitter: Monique Dunnink (tot december 2015)
 • Voorzitter: Irene Klaren (vanaf december 2015)
 • Secretaris: Irene Klaren
 • Penningmeester: Daniel Hondebrink
 • Intern coördinator: Tom Harkema
 • Extern coördinator: Timo Koster