Het 26e bestuur der Stichting Studenten Activiteiten

 
Functie Naam E-mail
Voorzitter Gerhard Kruiger voorzitter@ssa-web.nl
Vicevoorzitter Eva Verwij vicevoorzitter@ssa-web.nl
Secretaris Maja Pavić secretaris@ssa-web.nl
Penningmeester Huub Danker penningmeester@ssa-web.nl
Intern coördinator Matisse de Boer intern@ssa-web.nl
Extern coördinator Yoeri Delfstra extern@ssa-web.nl

Jaarplanning

Datum Tijd Activiteit
2020
December
Vrijdag 4 december 12:00 uur Profileringsfonds: Deadline tweede inlevermoment septemberbesturen '19-'20