Het 27e bestuur der Stichting Studenten Activiteiten

 
Functie Naam E-mail
Voorzitter Lieke Luikens voorzitter@ssa-web.nl
Secretaris Elisa Wijngaard secretaris@ssa-web.nl
Penningmeester Jelle Spoor penningmeester@ssa-web.nl
Intern coördinator Fran den Rooijen intern@ssa-web.nl
Extern coördinator Fleur Panhuis extern@ssa-web.nl
 
Datum Tijd Activiteit
2021
April
Donderdag 22 april 19.00 uur Functiegerelateerd uitje 2
Donderdag 29 april 19.00 uur Overdrachtsworkshop
Mei
Zaterdag 1 mei 12.00 uur Profileringsfonds: Deadline tweede inlevermoment februaribesturen 20/21
Zaterdag 1 mei 12.00 uur Profileringsfonds: Deadline algemene voorwaarden/eerste inlevermoment februaribesturen 21/22
Dinsdag 11 mei 12.00 uur Deadline inleveren input AVO 4
Dinsdag 11 mei 19.00 uur Fit in Finance workshop
Dinsdag 18 mei 19.00 uur AVO 4
Juni
Dinsdag 1 juni 19.30 uur Sportactiviteit 3: Nachtvolleybal
Donderdag 17 juni 19.00 uur Workshop: Aspirantenworkshop
Donderdag 17 juni 21.00 uur Borrel 3
Vrijdag 18 juni Besturenweekend (indien mogelijk)
Zaterdag 19 juni Besturenweekend (indien mogelijk)
Zondag 20 juni Besturenweekend (indien mogelijk)
Dinsdag 29 juni 19.00 uur Certificatenuitreiking
Juli
Donderdag 1 juli 19.00 uur CvA-vergadering 2