De Stichting Studenten Activiteiten (SSA) is de overkoepelende studentenorganisatie van de Hanzehogeschool Groningen (HG) en is opgericht in 1994 tijdens de fusie van de Rijkshogeschool en de Hanzehogeschool Groningen. Inmiddels, 24 jaar later, is de stichting welbekend onder de Hanzehogeschool Groningen en alle studentenorganisaties. Er vallen in totaal 36 HG-studentenorganisaties onder de SSA. De SSA heeft drie belangrijke taken op het gebied van studentenparticipatie op de Hanzehogeschool Groningen.

Als eerste behartigt zij de belangen van de eerder genoemde studentenorganisaties. Hieronder valt onder andere het ondersteunen van besturen met hun financiën, structuur, commissies etc. Daarnaast probeert de SSA haar voorzieningenbeleid door te voeren binnen de hogeschool zodat elke vereniging minimaal de voorzieningen krijgt die zij nodig heeft om haar taken te kunnen uitvoeren. Er is veel contact met alle HG-studentenorganisaties, deans en teamleiders om zo het belang van de studieverenigingen bij iedereen duidelijk te hebben en te houden.

Als tweede taak heeft de SSA twee financiële verantwoordelijkheden. De SSA beheert het HG Activiteitenfonds. De verenigingen kunnen een subsidieaanvraag bij de SSA indienen om zo een studiegerelateerde activiteit deels te financieren. Verder keurt de SSA de bestuursbeursaanvragen van alle bestuurders van de erkende studentenorganisaties van de Hanzehogeschool Groningen.

De derde taak van de SSA is te zorgen dat er een actievere studentengemeenschap op de Hanzehogeschool Groningen ontstaat. Deze taak wordt uitgevoerd door de enige commissie van de SSA, de Word Actief. Om deze cultuuromslag te verwezenlijken schrijft de commissie beleid en voert dat vervolgens uit binnen de Hanzehogeschool Groningen. Verder organiseert de Word Actief Commissie elk collegejaar de Hanze Kick Off. Dit is de opening van het collegejaar waar de studenten kennis maken met het “Hanzegevoel”: Share your talent. Move the World.

Om dit alles te kunnen verwezenlijken heeft de SSA veel contact binnen de HG met het College van Bestuur, Studentenzaken, de deans, de teamleiders, het Facilitair Bedrijf en nog veel meer afdelingen en personen. Verder heeft de SSA veel contact met externe partijen zoals de RUG, het FVOG, ACLO, Stichting KEI etc.

Jaarlijks worden deze taken uitgevoerd door zes bestuurders die student zijn aan de Hanzehogeschool Groningen. Zes studenten uit verschillende richtingen gaan onder toeziend oog van de Raad van Toezicht, de Commissie van Advies en de Hanzehogeschool Groningen aan de slag. 

 Raad van Toezicht

 • Voorzitter: Wytske Marinus
 • Secretaris: Martine Laan
 • Penningmeester: Ingeborg de Roos

Oud besturen

Bestuur '17 - `18 

 • Voorzitter: Melissa van den Bovenkamp
 • Vice-voorzitter: Jordi Verhoeven
 • Secretaris: Maartje Hintzen
 • Penningmeester: Hannah Zantinge (tot maart 2018)
 • Penningmeester: Jordi Verhoeven (vanaf maart 2018)
 • Intern coördinator: Sander Klamer
 • Extern coördinator: Ingeborg de Roos

 

Bestuur ’16 – ‘17

 • Voorzitter: Hielke Fokkinga
 • Secretaris: Ilse Pott
 • Penningmeester: Oneill Thenua
 • Intern coördinator: Femke Drent (tot mei 2017)
 • Extern coördinator: Tijmen Koppers

 

Bestuur ’15 – ‘16

 • Voorzitter: Monique Dunnink (tot december 2015)
 • Voorzitter: Irene Klaren (vanaf december 2015)
 • Secretaris: Irene Klaren
 • Penningmeester: Daniel Hondebrink
 • Intern coördinator: Tom Harkema
 • Extern coördinator: Timo Koster

 

Bestuur ’14 – ’15

 • Voorzitter: Niels Schaveling
 • Secretaris: Ellen Mannearts (tot februari 2015)
 • Penningmeester: Erik de Jong
 • Intern coördinator: Daan Schreuder
 • Extern coördinator: Vivianne van Grieken