KLIK VOOR MEER INFORMATIE IN HET MENU LINKS: SSA zoekt nieuw bestuur!

Het 25e bestuur der Stichting Studenten Activiteiten

 
Functie Naam E-mail
voorzitter Daniël Visser voorzitter@ssa-web.nl
secretaris Jenna Elzinga secretaris@ssa-web.nl
penningmeester Dion Sietsma penningmeester@ssa-web.nl
intern coördinator intern@ssa-web.nl
extern coördinator Ties Wertheim Salomonson extern@ssa-web.nl

Jaarplanning

Datum Tijd Activiteit
2019
Nog te bepalen Workshop 8
Donderdag 9 mei 19:00 uur AVO 4
Donderdag 23 mei 19:00 uur Sportactiviteit 3: Nachtvolleybal
Maandag 3 juni 12:00 uur Profileringsfonds: Definitief inlevermoment februaribesturen 17/18
Woensdag 5 juni 21:00 uur functiegerelateerd uitje
Donderdag 13 juni 18:00 uur Deadline inleveren input nieuwsbrief 3
Donderdag 13 juni 19:00 uur Workshop 9: Aspirant-bestuurders
Donderdag 13 juni 21:00 uur Borrel 3
Donderdag 27 juni 18:00 uur Uitgave nieuwsbrief 3
Dinsdag 2 juli 19:00 uur Certificatenuitreiking
Donderdag 4 juli 19:00 uur CvA-vergadering 2